Skill Level 4 Test Series / Toetsreeks

Dear parents/guardians,
 
We hereby inform you of a test series for all Skill Level 4 learners that will take place from 31 August to 10 September 2020 at the school.  This test series will determine whether or not your child will be admitted to the N or ECD courses.  There are only limited places available and it is therefore important that your child regard this in a serious light, and start preparing for the test series.

 
If your child does not comply with the minimum requirements, there is nothing more the school can offer him/her next year.  He/She will then have to leave school at the end of this year.
 
Encourage your child to work hard to qualify for the N or ECD course next year.
 
We wish you all of the best.

 

Geagte ouer/voogde,

Hiermee stel ons u in kennis van ‘n toetsreeks vir alle Skill Level 4 leerders wat vanaf 31 Augustus tot 10 September 2020 by die skool plaasvind. Hierdie toetsreeks sal bepaal of u kind tot die N-kursus of ECD kursus toegelaat sal word al dan nie. Daar is slegs beperkte plekke beskikbaar daarom is dit belangrik dat u kind hierdie in ‘n ernstige lig sien, en nou al begin voorberei vir die toetsreeks. 

 
Indien hy/sy nie kwalifiseer vir die N-/ ECD kursus nie, is daar niks meer wat die skool hom/haar volgende jaar kan bied nie. Hy/Sy sal dus aan die einde van die jaar skool moet verlaat.
 
Moedig u kind aan om hard te werk aan sy akademie sodat hy/sy die kwalifiserende punte behaal en gekeur kan word vir die N-/ECD kursus. 
 
Ons wens u sterkte toe.  

 

SL4 Toetsreeks Afrikaans

SL4 Test Series English