Skill Level 4 Information

Vanaf volgende week moet Skill Level 4 leerlinge slegs elke tweede dag skool gaan. Skill Level 4 leerlinge moet Maandag 6 Julie tuis bly en Dinsdag 7 Julie skool toe kom. Skill Level 4 leerlinge sal elke 2de dal skool toe kom. ‘n Kalender wat aandui watter dae u kind skool toe moet kom sal uitgegee word. 

 

From next week onwards all Skill Level 4 learners must attend school every second day only. Skill Level 4 learners must stay at home on Monday 6 July and will attend school on Tuesday 7 July and every second day thereafter. A calendar indicating the days that your child must attend school will be handed out to them at school.