School fees 2022

Attention !!!!
Attention !!!!
Receive R 1000 discount if school fees is paid in full before 7 March 2022!!
 
Aandag !!!!
Aandag !!!!
Ontvang ‘n R 1000 afslag indien skoolgelde ten volle betaal is voor 7 Maart 2022!!