Prep back to school

Skool heropen Maandag 13 Julie vir Prep leerlinge. Hekke sal 7:00 uur oop wees. Leerlinge gaan elke tweede dag skool toe kom. ‘n Rooster wat aandui watter dae u kind skool toe moet kom, sal uitgegee word. Ons verseker u alles moontlik is gedoen om u kind veilig te hou. Screening word deur die dag gedoen. Skool kom 13:30 uit vir Prep leerlinge. Onthou om jou masker te dra. Besoek www.dieankerskool.co.za vir meer inligting.

School reopens on Monday 13 July for Prep learners. Gates open at 7:00. These learners will attend school every second day only. A calendar indicating the days that your child must attend school will be handed out on the first day they return to school. We assure you everything possible has been done for your child’s protection. Screening will be done 3 times daily, of both the learners and the teachers. School closes at 13:30 for Prep learners. Please remember your mask. Visit www.dieankerskool.co.za for more information.