Newsletter 2022/03

Dear parents / guardians / caregivers

 

Please take note,

 

  1. There is a safe drop-off and pick up point available to learners on Olive Schreiner Street, which should be used before and after school.  This is for their own safety.  There is a security guard on duty at all times at this point.
  2.  Any and all electronic devices (such as cell phones, speakers, headphones and so forth), should preferably be left at home.  These devices are brought to school at the learners own risk.  Should learners need to contact their parents in an emergency, phones are available in the office.  

 

Geagte ouers / voogde / versorgers

 

Neem asb kennis,

 

  1. Daar is ‘n veilige aflaai en optel punt vir die leerders in Olive Schreiner Straat, wat gebruik moet word vir voor en na skool. Hierdie is vir hulle eie veiligheid in plek gestel.  Daar is ‘n sekuriteitswag aan diens ten alle tye by die optel en aflaai punt.
  2.  Enige en alle elektroniese toestelle (byvoorbeeld selfone, luidspreker, oorfone en so meer), moet verkieslik by die huis gelos word. Hierdie toestelle word op eie risiko skool toe gebring. Indien leerders hul ouers in ‘n noodgeval moet kontak, is telefone in die kantoor beskikbaar.