N-Course Test Series / Toetsreeks

Dear parents, guardians,

We hereby inform you of a test series for all N-course learners that will take place from 31 August to 10 September at the school.  This test series will determine whether or not your child qualifies for the National Examination that takes place at the College during October.  These tests will also determine whether or not your child will be admitted to the N-course in the future.  It is important that your child sees this in a serious light, and start preparing immediately for this test series.

 
We wish you all of the best.

 

Geate ouer/voogde,

Hiermee stel ons u in kennis van ‘n toetsreeks vir alle N-kursus leerders wat vanaf 31 Augustus tot 10 September by die skool sal plaasvind. Hierdie toetsreeks sal bepaal of u kind kwalifiseer vir die Nasionale Eksamen wat gedurende Oktober by die Kollege sal plaasvind. Hierdie toetse sal ook bepaal of u kind verder tot die N-kursus toegelaat sal word al dan nie. Dit is belangrik dat u kind hierdie in ‘n ernstige lig sien, en nou al begin voorberei vir die toetsreeks. 

 
Ons wens u sterkte toe. 

N Toetsreeks Afrikaans

N Test Series English