belangrik dat hierdie studente hul kursus moet voltooi en alle moontlike tyd aan die voltooiing van hul akademie spandeer. Daar is wel voorsiening gemaak vir vakansietye soos deur die Departement van Onderwys voorgeskryf.

 

ECD and N-learners need to attend school daily. It is important that they complete their courses and spend all available time on the completion of their academic subjects. Holidays will be incorporated in their academic year as prescribed by the Department of Education.