Feeding Scheme

As part of the feeding scheme, all learners at Die Anker School who are not yet attending school are invited to collect warm food from the kitchen. This will be available daily from 11:00 starting from Wednesday 24 June 2020. Please report to the gate closest to the feeding scheme.

Please maintain social distancing at all times when collecting meals and always remember to wear a mask.

As deel van ons skool se voedingskema kan ons kospakkies aanbied vir leerlinge wat nog tuis is. Alle leerlinge is welkom om vanaf Woensdag, 24 Junie 2020, om 11:00 ‘n kospakkie by die skool te kom haal. Meld asseblief aan by die hek naaste aan die voedingskema.

Hou te alle tye jou sosiale afstand en dra jou masker.
Geen masker, geen kos.