Please note that the school will close at 12:45 on 11 November due to a teachers training session that will be held on this day.

We appreciate your cooperation in this matter.

 

Neem asb kennis dat die skool, 11 November om 12:45 sal sluit as gevolg van onderwysers wat ‘n opleidingsessie moet bywoon.

Ons waardeer u samewerking.