School Holiday

Please note that the school will close on Friday, 23 October at 10:00 for the school holidays. Neem asb kennis dat die skool op Vrydag, 23 Oktober, om 10:00 sal sluit vir die skoolvakansie.  

Read More