1-5 June Skills Level Downloadable Schoolwork

 Learners can now complete their school work at home before they physically return themselves.  Please find attached the documents available for download this week. The hard copies should be returned to the school when completed for marking. There will be new work uploaded every week! Have fun and work hard!

Leerders kan alreeds hulle skoolwerk by die huis voltooi voor hulle fisies self by die skool moet wees. Vind asseblief aangeheg die dokumente op gelaai vir die week. Die harde kopieë moet terug gebring word sodra dit voltooi is vir merk daarvan. Daar sal weekliks nuwe werk op gelaai word! Geniet dit en werk hard!

 

  Skill Level 4 Week 1 Eng-merged

Skill Level 4 Week 1 Afr-merged

Skill Level 3 Week 1 Afr-merged

Skill Level 3 Week 1 Eng-merged

Skill Level 2 Week 1 Eng-merged

Skill Level 2 Week 1 Afr-merged

Skill Level 1 Week 1 Afr-merged

Skill Level 1 Week 1 Eng-merged